Vijverkalender december

De wintermaanden betekenen voor de vijver een rustperiode. De plantengroei is gestopt en de vissen, die minder actief zijn, verschuilen zich bij de bodem. Want daar is het water iets warmer dan bovenin. De vijver heeft in deze periode dan ook minder aandacht nodig.

De filters en pompen moeten in de winter aan blijven staan om bevriezing tegen te gaan. Zorg dan wel dat je geen water van de bodem of het diepere gedeelte naar boven pompt i.v.m. afkoeling van de totale watertemperatuur.

In de winter is het voedselaanbod voor reigers beperkt en omdat uw vissen in koud water minder snel bewegen, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de hongerige reiger.

Regelmatig komt in de winterperiode vissterfte voor, wanneer tuinvijvers dichtvriezen. Vooral in kleine en ondiepe vijvers is het gevaar groot dat, na bevriezing, verstikking optreedt. Beluchting geeft in de eerste plaats zuurstof, maar voorkomt ook dat de vijver geheel dichtvriest.

 

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid