Vijverkalender september

In de maand september is een maand van tegenstellingen, in het begin van de maand is het in de vijver nog volop zomer. Maar tegen het einde van de maand, begint het verval van de beplanting toch echt zichtbaar te worden. Dun daarom deze maand steeds het teveel aan zuurstofplanten uit. Verwijder de uitgebloeide bloemen en bruine bladeren van de waterlelies en moerasplanten. Je kunt hier speciaal gereedschap voor gebruiken om het makkelijker te maken.

Afstervende en ontbindende waterplanten geven zoveel CO2 af, dat verzuring van het vijvermilieu op de loer ligt. Het is nu van groot belang de waterhardheden op te meten. Vooral de GH waarde moet voldoende hoog zijn om de overschotten van dit CO2 te kunnen binden. Gebruik voor het meten van de GH waarde en andere waardes speciaal daarvoor bedoelde watertestsets.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid